Waldorf Eğitimi

Waldorf Eğitimi ve Anaokulumuzun Anne Baba Bilgilendirme Kitapçıklarını İndirin

Waldorf Eğitimi Nedir?

Waldorf eğitim sistemi, 1. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da ortaya çıkmış bir eğitim felsefesidir. Günümüz Almanya’sında ise halen 600’den fazla okul, Waldorf eğitimi veren okullar kategorisinde yer almaktadır. Çünkü Waldorf yaklaşımı, farklı eğitim metotları ile dikkat çekmektedir.  Ruh eğitimine yönelik çalışmalarla birlikte, doğruluk ve hayal gücünü geliştirmeye odaklı etkinlikleri barındıran bu sistem, çocuklara sorumluluk bilincini de aşılamaktadır. Bizler de son derece etkili olan bu sistemi uygulayan Ankara’nın ilk ve tek anaokulu olarak siz değerli velilerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

Waldorf Okullarının Genel Özellikleri

Waldorf okulları, sistemin temel mantığı neticesinde, her bireyin ilk 7 yılını en kritik dönem olarak görmektedir.  İnsanın karakter, yaratıcılık, sorumluluk duygusu ve paylaşımcılık gibi sahip olması gereken erdemlerinin, bu yaşlarda kazanıldığı kanıtlanmıştır. Bu okullarda verilen Waldorf eğitimi, çok başarılı ve yaratıcı düşünme becerisini edinmiş bireyleri yetiştirip topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.

Waldorf Eğitim Felsefesi ve Yaş Grubu

Waldorf sistemi, felsefenin temeli olduğu için, hayal gücüne, sanata, sağduyu geliştirmeye ve yaratıcılığa yönelik etkinlikler düzenleyip, bireyleri bu yaklaşım çerçevesinde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Birey, 3-6 yaş aralığındaki akranları ile birlikte grup halinde çalışır. Gruplar halinde gerçekleştirecekleri yaratıcı etkinlikler sayesinde, grupta yer alan her bir birey karma grup motivasyonunu da geliştirecektir.

özel anaokulu bahçe

Waldorf Eğitimi ve Anaokulumuz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayın

Waldorf Yaklaşımı'nda Eğitmenin Rolü

Öncelikle bu okullardaki eğitmenler öğrencilere rol-model olacakları için, giyim-kuşam, konuşma ve üslup, duruş ve davranış gibi özelliklerine fazlasıyla dikkat etmelidir. Bununla birlikte eğitmen, öğrencilerin grup çalışmalarında öğrencilere sadece rehberlik eder ve sınıfta moderatörlük görevi üstlenir. Grup halinde çalışan çocukların yaptıkları etkinliklerde müdahaleden ziyade sadece yol gösterici bir tavır sergilemek durumundadır.

Waldorf Eğitiminde Kullanılan Materyaller ve Oyuncaklar

Waldorf eğitimi öncelikle öğrencilerin yaratıcılıklarını ve sanatsal düşünebilme becerilerini geliştirmeyi amaçladığı için, öğrencilere doğal hammadde malzemeler verilmekte ve materyallerini kendilerinin üretmesi istenmektedir. Bu sebeple öğrencilere yün, organik keçe, ip, kumaş, dal, kozalak, taş ve kütük gibi, doğanın bizlere sunduğu her türlü doğal malzeme verilmekte ve bu ürünlerden bir şeyler üretmeleri istenmektedir. Sentetik, plastik ya da doğal olmayan malzemeler kesinlikle kullanılmamaktadır.

Waldorf Eğitiminin Sanata ve Teknolojiye Bakışı

Detaylı bir sanat anlayışına ağırlık verilmiştir. Waldorf eğitim felsefesi ile birlikte sınıfın ve bahçenin fiziksel görüntüsüne de hâkim olan bir estetik ve düzen vardır. Sanatın varlığına ve gücüne inanan her toplumda olduğu gibi, bu eğitim sisteminde de sanatın iyileştirici bir gücü olduğuna inanılır. Bununla birlikte teknolojik cihazların duyu gelişimini engellediği bilinen bir gerçektir. Bu sebeple sınıflarda teknolojik cihazlara kesinlikle yer verilmemektedir.

Waldorf Yaklaşımı Öğrenme Modeli

Bu yaklaşımda öğrencilerin taklit ve deneme-yanılma yoluyla öğrendikleri savunulmaktadır. Bu sebeple çocukların öğrenmeleri, belli bir kalıp halinde belli kaynaktan değil, günlük hayatın içerisinde bir akış şeklinde gerçekleştirilir. Bu amaçla da yaparak-yaşayarak öğrenme modeli benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bu modelde çocuğun yaptığı işin sonucundan ziyade, etkinlik esnasında yaşanılan süreç çok daha önemlidir.

Sertifikasyon

Bir Waldorf okulu eğitmeni olmak için, bir takım aşamaları geçmiş olmak gerekmektedir. Öncelikle eğitmenlerin ESDD tarafından verilen 3 senelik Uluslararası Waldorf Erken Çocukluk Eğitimi’ni tamamladıktan sonra staj ve tez aşamasını da başarıyla tamamlamış olmaları zorunludur. Bu aşamaları geçtikten sonra IASWECE onaylı Waldorf Pedagogu unvanına sahip olunur ve eğitmenliğe hak kazanılır. Eğitmenlerimizin sertifikalarına hakkımızda sayfasında göz atabilirsiniz.

Ücretsiz E-Kitabımızı İndirin Waldorf Felsefesi'nin Diğer Eğitim Yaklaşımları ile Kıyaslanmasını, Anaokulumuzun Bilgilendirme Kitapçığı ve Anne Baba Bilgilendirme Kitapçığını E-Kitap Olarak İndirin