Montessori Okulları

Montessori Eğitim Yaklaşımı Nedir?

Montessori Pedagojisi İtalyan doktor ve pedagog Maria Montessori tarafından geliştirilen ve çocukların daha çok bireysel beceri, karakter özellikleri ile ilgi duydukları alanlara odaklanan bir eğitim sistemidir. Montessori okullarında çocuklar kendi yönettikleri etkinliklerle yaşayarak öğrenirler. Sınıf ve öğretmenlerin rolü is uygun ortamı oluşturmaktır. Sınıftaki materyaller çocukların kendi ilgi alanları ile mevcut aktiviteler arasında bir ilişki yaratarak çocuğun gelişimini destekler. Montessori en yaygın eğitim sistemleri arasındadır.

Montessori ve Waldorf Okullarının Kıyaslanması ve Anaokulumuzun Anne Baba Bilgilendirme Kitapçıklarını İndirin

Montessori Okulları ile Waldorf Okullarının Kıyaslanması

Bizler çocuklarımız için en doğru sisteminin Waldorf eğitimi olduğunu değerlendirdik. Çünkü anaokulumuzda esinlendiğimiz Waldorf Pedagojisi çocukların sanat, hayal gücü, yaratıcılık ve sağduyularını geliştirmeye yönelik bir eğitim anlayışıdır. Çocuklarınızın geleceği ile ilgili vereceğiniz kararın bilgiye dayanması için aşağıda faklı alanlarda Montessori okulları ile Waldorf okullarını karşılaştırdık.

Montessori Okulları Eğitim Felsefesi ve Yaş Grubu

Her iki yaklaşımda da 3-6 yaş grubu karma gruplar oluşturulur. Bu karma gruplar hem motivasyonu arttırır hem de akran öğrenmesini için temel oluşturur. Montessori’de çocukların kendi ilgi alanları ve öğrenme hızları belirleyiciyken, Waldorf’ta eğitim sanat, hayal gücü, yaratıcılık ve sağduyuyu geliştirmeye yöneliktir.

özel anaokulu waldorf sistemi

Waldorf Pedagojisinin Montessori Eğitim Sistemi'ne Kıyasla Avantajlarını Öğrenmek İçin Bizi Arayın

Montessori ve Waldorf Okulları'nda Eğitmenin Rolü Nasıl Değişir?

Montessori okul öncesi eğitim sistemini benimseyen anaokullarında eğitmenler çocuklar için daha çok bir rehber rolündedirler. Çocukların kendi ilgi alanlarında ve kendi hızlarında gelişimlerini yaşamaları için uygun ortamı hazırlarlar. Waldorf Sistemi’nde ise eğitmenlerimiz hem rehberlik rolünü yerine getirir, hem de moderatör rolarak görev alırlar. Giyim kuşamları, üslupları, yaklaşımları, duruş ve davranışları ile çocuklar için rol model olurlar. Anaokulumuzda görev yapan tüm eğitmenlerimiz bu prensipleri benimseyerek görev yaparlar.

Montessori Okulları Sınıflarında Kullanılan Malzemeler ve Oyuncaklar

Montessori yaklaşımında sınıfta kullanılan malzemelerle ilgili bir kural yoktur. Dolayısıyla doğal olmayan malzemelerin kullanıldığı görülebilir. Bizim sınıflarımızda ise Waldorf sistemi gereği doğal olmayan, plastik hiç bir malzemeye yer verilmez. Yün iplikler, keçe, kumaş, dal, kozalak, taş vb. doğal materyaller kullanılır. Oyuncaklarla ilgili de Montessori yaklaşımında çocukların ilgi alanlarına has oyuncaklar vardır. Çocuk nasıl oynandığını görür ve ilgisini çekiyorsa kendisi de oynar. Ancak, Waldorf çocuklar atölyelerde doğal malzemelerden kendi oyuncaklarını tasarlayıp üretirler. Hayal güçlerinin önünde bir engel yoktur.

Montessori ve Waldorf'un Sanata ve Teknolojiye Bakış Nasıl Farklılıklar Gösterir?

Her iki sistemde de gelişime ket vurduğundan teknoloji sınıflarda kullanılmaz. Sanat Montessori anaokullarında aktivitelerin bir parçası olarak ele alınırken, Waldorf okullarında detaylı ve ağırlıklı bir sanat anlayışı yer alır. Sanatın iyileştirici gücü çocukların gelişim sürecinin zaruri bir parçası olarak görülür.

Montessori Okulları Öğrenme Modeli

Montessori okullarında çocuklar eğitmenlerinden görerek öğrenir. Sonrasında çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmesi beklenir. Waldorf yaklaşımı ise çocukların taklit ve deneme yanılma yöntemi ile öğrendiğini savunur. Bu nedenle de öğrenme çocukların yuvada geçirdikleri zamanın bir parçasıdır. Çocuklar derslerle veya eğitmenlerin göstermesi ile değil bahçede, atölyelerde veya diğer aktivitelerde geçirdikleri süre içinde öğrenirler.

Sertifikasyon

Montessori eğitmen eğitimleri okullarda tercih edilmekle birlikte bir şart olarak koşulmaz. Waldorf anaokullarında çalışan eğitmenler ise IASWECE onaylı Uluslararası Waldorf Pedagogu sertifikasına sahiptirler. Bu sertifika 3 senelik bir eğitimden sonra yapılan staj ve tez aşaması sonrasında alınabilir. Eğitmenler Waldorf Pedagojisini benimseyerek görev yaparlar.

Montessori Okulları Hakkındaki Ücretsiz E-Kitabımızı İndirin Waldorf Felsefesi'nin Montessori Okulları ile Benzer ve Farklı Noktalarını Gösteren Tablo ile Anne Babalar için Hazırladığımız Bilgilendirme E-Kitabını İndirin